ประวัติสามเณราลัยจอห์น ปอล

พระคุณเจ้า บรรจง อารีพรรค ได้เห็นถึงความสำคัญและมีโครงการสร้างบ้านเณรเล็กของสังฆมณฑลนครสวรรค์มานานแล้ว บ้านเณรแห่งนี้จะเป็นที่สำหรับฝึกอบรมเด็กชายที่ปรารถนาจะเป็นพระสงฆ์เพื่อทำงานของพระเจ้าในเนื้องานภายในสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยจะมีรูปแบบการอบรมที่เหมาะสมสำหรับการทำงานในสังฆมณฑลนครสวรรค์ และการที่มีบ้านเณรเล็กของสังฆมณฑลก็จะทำให้มีสามเณรมากขึ้น ในอดีตเณรเล็กจากทุกจังหวัดในบริเวณภาคกลาง จะไปรวมกันที่บ้านเณรศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพราะไม่มีบ้านเณรในที่อื่นๆ  หลังจากแต่ละสังฆมณฑลได้แยกตัวออกมา แต่ละที่พยายามจัดให้มีบ้านเณรเล็กของตน ด้านสังฆมณฑลนครสวรรค์ ต้องส่งเณรเล็กไปเรียนที่บ้านเณร ยอแซฟ สามพรานซึ่งเป็นบ้านเณรเล็กของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพที่ต้องเป็นเช่นนี้เพราะสังฆมณฑลของเรายากจนและไม่มีศักยภาพที่จะมีบ้านเณร

ก่อนที่พระคุณเจ้า บรรจง อารีพรรค จะเกษียณ หลังจากปกครองมา 22 ปีในปี ค.ศ 1998 (พ.ศ 2541) เมื่ออายุได้ 72 ปี ท่านได้เริ่มสร้างบ้านเณรจอห์นปอลขึ้นจากเงินที่ท่านได้เก็บไว้สำหรับสร้างบ้านเณรในขณะดำรงตำแหน่งสังฆราช ที่สุดพระคุณเจ้าได้เลือกจังหวัดนครสวรรค์สร้างบ้านเณรเพราะเป็นจุดศูนย์กลางของสังฆมณฑล โดยเลือกเอาที่ดินที่เคยทำเป็นฟาร์มไก่ ในสมัยคุณพ่อชัยศักดิ์ จากสังฆมณฑลราชบุรีที่เคยมาช่วยงานในสังฆมณฑลนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่  4/1 ม.3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ แม้ว่าต้องปรับปรุงที่ดิน ต้องถมดินสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม การเดินทางจากปากทางถนนใหญ่เข้าบ้านเณรประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นทางที่ไม่ค่อยดี แต่ก็เป็นที่เหมาะสมเพราะมีพื้นที่กว้างถึง 34 ไร่กว่า สามารถให้เณรได้ทำกิจการต่างๆได้ เช่น สนามกีฬา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ อื่นๆ ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาของชาวบ้านเป็นที่สงบเหมาะแก่การภาวนา และการให้การอบรมในด้านต่างๆ  ด้านการศึกษาเณรได้ไปเรียนที่โรงเรียนลาซาล โชติรวี นครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริหารโดยภราดา คณะลาซาลห่างจากบ้านเณรประมาณ 10 กิโลเมตร

บ้านเณรได้เริ่มสร้างในปี 1998 ก่อนพระคุณเจ้า บรรจง อารีพรรคจะเกษียณ เมื่อวันที่ 20 ก.พ 1999 มีพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยพระคุณเจ้า ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค ร่วมกับสังฆราชองค์ใหม่ คือพระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียรสันติสุขนิรันดร์ และในปีการศึกษา พ.ศ 2542/ ค.ศ 1999 รับเณรชุดแรกระดับ ม.1-ม.4 และผู้ที่พึ่งจบ ม.6 จากบ้านเณรเล็ก ยอแซฟ รวมทั้งสิ้น 23 คน สำหรับชั้นม.5 และม.6 ยังคงอยู่บ้านเณรเล็กยอแซฟ ให้ศึกษาต่อที่โรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์จนกว่าจะจบชั้น ม.6 วันที่ 21 มีนาคม 1999/ 2542 เณรชุดแรกเข้าบ้านเณร แต่เนื่องจากอาคารยังสร้างไม่เสร็จ จึงต้องไปใช้อาคารยอแซฟ อาสนวิหารนักบุญอันนา ต้องรอจนกระทั้งวันที่ 28 ตุลาคม 1999/2542 จึงจะย้ายเข้ามาได้โดยทางซิสเตอร์คณะ รักกางเขน ณ จันทบุรี ส่งซิสเตอร์มาช่วย 2 ท่านนับตั้งแต่นั้น แล้วในที่สุด บ้านเณรได้ทำการเปิดและเสก สามเณราลัยจอห์น ปอล อย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 1999 โดยพระคาร์ดินัล ไมเคิ้ล มีชัย กิจบุญชู การก่อสร้างครั้งนี้รวมงบประมาณ 20 กว่าล้าน ส่วนของบ้านเณรประกอบไปด้วย ตัวอาคารบ้านเณร วัดที่เชื่อมกับบ้านเณร บ้านพักซิสเตอร์และที่พักคนงาน และบ้านทรงไทยที่มีพระคุณเจ้า บรรจง อารีพรรค อาศัยอยู่ในช่วงเวลาหลังจากเกษียณ

ลำดับรายชื่อของคุณพ่อประจำบ้านเณร

21 มีนาคม 1999/2542

อธิการ คุณพ่อ สุวนารถ กวยมงคล

รองอธิการ คุณพ่อ ศิริชาญ เอียงผาสุข

28 พฤษภาคม  2000/2543

อธิการ  คุณพ่อ ศิริชาญ เอียงผาสุข

รองอธิการ คุณพ่อ สัญญา สิงห์สา

15 พฤษภาคม 2001/ 2544

อธิการ คุณพ่อ ศิริชาญ เอียงผาสุข

รองอธิการ บราเดอร์ ทรงธรรม สินเจริญ(มิ.ย 01- ธ.ค 01)

รองอธิการ คุณพ่อ สันติ ปิตินิตย์นิรันดร์(ม.ค 02 – พ.ค 02)

13 พฤษภาคม 2002/ 2545

อธิการ คุณพ่อ ศิริชาญ เอียงผาสุข

รองอธิการ คุณพ่อ ทรงธรรม สินเจริญ

17 พฤษภาคม 2004/2547

อธิการ คุณพ่อ ศิริชาญ เอียงผาสุข

รองอธิการ คุณพ่อ ชวินทร์ เสงี่ยมแก้ว

10 ธันวาคม 2004/2547

อธิการ คุณพ่อ สันติ ปิตินิตย์นิรันดร์

รองอธิการ คุณพ่อ ชวินทร์ เสงี่ยมแก้ว

14 กรกฎาคม 2006/2549

อธิการ คุณพ่อ สันติ ปิตินิตย์นิรันดร์

รองอธิการ ไม่มี

12 พฤษภาคม 2007/2550

อธิการ คุณพ่อ สันติ ปิตินิตย์นิรันดร์

รองอธิการ คุณพ่อ พรชัย แก้วแหวน

7  พฤษภาคม 2008/2551

อธิการ  คุณพ่อสุรชัย   กิจสวัสดิ์

รองอธิการ  คุณพ่อพงศ์ศัดิ์  เสงี่ยมแก้ว

13  พฤษภาคม 2009/2552

อธิการ  คุณพ่อประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ

รองอธิการ  คุณพ่อพงศ์ศักดิ์  เสงี่ยมแก้ว

1 กรกฎาคม 2012/2555

อธิการ  คุณพ่อสันติ   ปิตินิตย์นิรันดร์

รองอธิการ  คุณพ่อสินธิ์   หนุนทรัพย์

16  พฤษภาคม 2013/2556

อธิการ  คุณพ่อสันติ   ปิตินิตย์นิรันดร์

รองอธิการ  คุณพ่อสินธิ์   หนุนทรัพย์

สามเณรในปีการศึกษา  2556

สามเณรบ้านเณรเล็ก   39   คน

สามเณรบ้านเณรใหญ่  15   คน

โฆษณา

7 thoughts on “ประวัติสามเณราลัยจอห์น ปอล

 1. อยากให้ลงรูปสมัยเก่าๆของบ้านเณรบ้านนะครับ

  หรือหากไม่เป็นการรบกวนช่วยส่งรูปของเณรสมัยเก่าๆมาที่ noklek_8@hotmail.com ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

  ปล.จากศิษย์เก่าสามเณรลาลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์

 2. ขอโทษด้วยนะทุกคนที่พี่ไม่ได้ติดต่อกลับมาที่บ้านเณรแห่งนี้นานแล้ว อย่างไงก็ได้ขอให้บ้านเณรอยู่ไปกับสังฆมณฑลนครสวรรค์นี้นานและตลอดไป หวังว่ารุ่นน้องที่ก้าวเข้ามาแต่ละคนล้วนมีความตั้งใจที่ดี สู้ๆนะครับน้องๆทุกคน เป็นกำลังใจให้คุณพ่ออธิการด้วยนะครับ

 3. ก็เหห็นบ้านเณรมีการเติบโตแล้วรู้สิกดีใจมากครับ
  ผมก็ยังคิดถิงบ้านเณรจอห์น ปอลตลอดเวลาที่ได้อยู่ที่นั้น
  คิดถิงพี่ๆน้องๆทุกคนเลยน่ะครับ บาย

 4. คิดถึงบ้านเณร คิดถึงเวลาที่เรามีให้กับพระ คิดถึงการทำงานร่วมกัน การแบ่งปัน คิดถึงการไม่เอาเปรียบกัน คิดถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คิดถึงความเป็นเณร

  สวัสดีครับ ในฐานะที่พี่เคยเป็นเณร ณ สถานที่แห่งนั้นมาก่อน

  อยากจะบอกว่า สถานที่แห่งนั้นแหละสอนทุกอย่างให้กับพี่

  และสถานที่แห่งนั้นแหละที่ทำให้พี่มีทุกวันนี้ได้

  จงตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้มากที่สุด

  แล้ววันหนึ่งเมื่อหันกลับไปมองชีวิตช่วงนั้น เราจะไม่นึกเสียใจเลย ที่ไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆเสียไปอย่างไร้ความหมาย

  ฝากไว้ล่ะกันครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s